Jäta menüü vahele

Ehitus-, renoveerimis- ja lammutustöödel aga ka tootmises tekib paratamatult mitmeid eri liiki jäätmeid, olgu siis tegemist suurema arendusprojekti või väikese korteriremondiga. Reco Ringmajandus tuleb siin appi, pakkudes jäätmete mahule ja liigile sobivaid erinevas suuruses konteinereid või big-bag kotte. 

Reco ehitus- ja lammutusjäätmete konteineri rent on suurepärane lahendus suurema koguse või raskete jäätmete jaoks ning ka siis, kui jäätmete laadimine toimub pikema aja jooksul. Pakume konteinereid mahus 7-30 m3. Plastkiust materjalist tugev sangadega big-bag kott mahutab 1 m3 jäätmeid raskusega kuni 1 tonn. Mõistagi saate ka ise jäätmed Reco kogumisplatsile tuua. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete konteineri toimetame kohale ja veame ära teile sobival ajal.

Ehitus-, lammutus- ja tootmisjäätmete sorteerimine

See jäätmeliik võib sisaldada eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, plastik, kile, klaas (mitte klaastaara), metall, kivi, betoon, tellised, kips jmt taaskasutamiseks sobilik materjal.

Ehitus-, lammutus-, ja tootmisjäätmed Reco kogumisplatsil
Ehitus-, lammutus-, ja tootmisjäätmed Reco kogumisplatsil

Soodsama hinnaga saate ehitus- ja lammutusjäätmeid ära anda, kui sorteerite puidu- ning kivi- ja keraamikajäätmed eraldi konteineritesse või big-bag kottidesse. Parima tulemuse saame jäätmete taaskasutusse suunamisel siis, kui juba konteineri täitmisel väldite materjalide segunemist, kuna hilisemal sortimisel ei pruugi materjalid taaskasutuseks piisavalt puhtad olla.

Tuleb tähele panna, et ehitus- lammutus- ja tootmisjäätmete konteinerisse ei tohi panna ohtlikke jäätmeid, näiteks asbesti ja bituumenit sisaldavaid materjale, eriti vedelaid ohtlikke  jäätmed – õlid, lakid jmt – mis võib taaskasutuseks kõlbmatuks muuta kogu konteineri sisu. Samuti ei tohi selle jäätmeliigi hulka panna, olmeelektroonikat ja kodutehnikat, tekstiile, klaastaarat, vaipu, nahka, kunstnahka, koristusel tekkivat prahti, pehmet mööblit ja rehve.

Juhul kui midagi jäi segaseks, võtke palun ühendust!

Oluline info:

  • Soodsama hinna saamiseks andke konteineri tellimisel teada soovist anda ehitus- ja lammutusjäätmeid üle sorteeritult (puit ning kivimaterjal eraldi).
  • Vajadusel konsulteeri meie klienditeenindajaga, et valida oma jäätmeliigile, selle raskusele ja gabariitidele sobiva suurusega konteiner.
  • Kui eelsorteeritud ehitusjäätmete konteineri tühjendamisel ilmneb, et tegu on siiski segajäätmetega, kehtivad teenusele segajäätmete käitlemise hinnad.