Jäta menüü vahele

Ehitiste lammutamine on keerukas protsess, mille puhul on tellijal vaja otsustada, kas viia see ise läbi või tellida lammutustööd ning jäätmete sorteerimine ja utiliseerimine selle valdkonna professionaalidelt.

Reco pakub lammutustööde täisteenuse lahendust, mille käigus koostatakse lammutustööde projekt, võetakse vajalik luba kohalikult omavalitsuselt ning viiakse lammutustööd, jäätmete sorteerimine ja utiliseerimine nõuetekohaselt ellu.

Täisteenuse tellimine on kindlasti lihtsam ja mugavam, kuna lammutustööd ise moodustavad vaid väiksema osa tegevusest ning valdav osa ajast kulub lammutamise käigus tekkinud materjalide sorteerimisele, äraveole ja utiliseerimisele.

Oluline info:

  • Ehitise lammutamiseks on vaja kohalikult omavalitsuselt luba, mida saab taotleda lammutusprojekti ja riigilõivu tasumise alusel.
  • Enne tööde alustamist tuleb kohalikule omavalitsusele esitada sellekohane teatis.
  • Lammutusööde käigus peab pidama ehituspäevikut.
  • Lammutusjäätmed, seal hulgas ohtlikud jäätmed peab nõuetekohaselt sorteerima ja utiliseerima ning koostama jäätmeõiendi.
  • Lammutustööde lõpetamise järel tuleb kohalikule omavalitsusele esitada sellekohane teatis.
  • Kui otsustad siiski ise lammutamise ette võtta, pane tähele, et sorteeriksid kõik materjalid juba tööde käigus. Kui kuhjad kõik lammutusel tekkivad jäätmed kokku, on nende sorteerimine väga aja- ja kulumahukas, tihtipeale võimatugi, mistõttu tuleb need segajäätmetena utiliseerimisse suunata. Sorteerimisel on võimalik aga kogu taaskasutatav materjal liigiti eraldada ning nende utiliseerimiskulu on väiksem.

Lammutustööde täisteenuse hind on projektipõhine ning sõltub objekti suurusest, eripärast ja asukohast (transpordikulu).