Jäta menüü vahele

Koristus- või lammutustöödel tekib paratamatult mitmeid eri liiki jäätmeid, mida teil võib olla raske sorteerida ja mille hulgas võib olla materjale, millel puudub taaskasutusvõimalus (nt tekstiilid, klaastaara, vaibad, nahk, kunstnahk, koristusel tekkiv praht), mis ehitus- ja lammutusjäätme hulka ei sobi. Reco Ringmajandus tuleb siin appi, pakkudes jäätmete mahule ja liigile sobivaid erinevas suuruses konteinereid või big-bag kotte.

Reco segajäätmete konteineri rent on suurepärane lahendus suurema koguse või raskete jäätmete jaoks ning ka siis, kui jäätmete laadimine toimub pikema aja jooksul. Pakume konteinerid mahus 7-30 m3. Plastkiust materjalist tugev sangadega big-bag kott mahutab 1 m3 jäätmeid raskusega kuni 1 tonn. Mõistagi saate ka ise jäätmed Reco kogumisplatsile tuua. 

Segajäätmete konteineri toimetame kohale ja veame ära teile sobival ajal.

Segajäätmete sorteerimine

Segajäätmed on koristus- või lammutustööde käigus tekkiv eri liiki jäätmete segu. Selleks, et segajäätmed taaskasutusse suunata, tuleb need  sorteerida ja erinevad jäätmeliigid teineteisest eraldada. Materjalid, mis taaskasutuseks ei sobi, suuname jäätmekäitlusreeglite kohaselt utiliseerimisse.

Juhul kui midagi jäi segaseks, võtke palun ühendust!

Segajäätmed Reco kogumisplatsil
Segajäätmed Reco kogumisplatsil

Oluline info:

  • Segajäätmete hulka ei tohi panna olmejäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Ohtlikud jäätmeid on näiteks asbesti ja bituumenit sisaldavad materjalid ja vedelad ohtlikud kemikaalid: õlid, lakid, lahustid, värvid, olmeelektroonika jmt.
  • Kui segajäätmete konteineri tühjendamisel ilmneb, et konteiner sisaldab ohtlikke jäätmeid, võib Reco keelduda konteineri tühjendamisest või rakendada erihinda, mis kujuneb välja keelatud materjali kodusest ja ohtlike jäätmete käitleja vastuvõtuhinnast, kuhu lisandub transpordi hind.
  • Soodsam on jäätmed eelsorteerida ja anda need ära liigiti.