Jäta menüü vahele
  1. Ehitus- ja lammutusjäätmed on uusehituse, renoveerimise või lammutamise käigus tekkinud eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, kile, plastik, metall, kips, kivid, betoon, tellised jt jäätmed, mis sobivad nende materjalide taaskasutamiseks.
  2. Enne tellija aadressile konteineri paigaldamist tuleb tasuda ettemaks.
  3. Hind sisaldab Viljandi linna piires konteineri paigaldust, konteineri äravedu, jäätmete utiliseerimist maksimaalselt lubatud neto koguse piires vastavalt konteineri suurusele ning konteineri renti 7. kalendripäeva ulatuses.
  4. Konteinerit võib täita kuni ülaservani v.a raskekaalulised jäätmed (betoon, kivid)- on lubatud täita kuni 2/3 konteineri mahust.
  5. Lubatud kaalu ületamisel makstakse iga ületatud tonni eest eraldi tasu vastavalt too jäätmed ise €/t hinnakirjale. Netokaal sisaldub hinnas.
  6. Konteinerisse EI TOHI panna ohtlikke jäätmeid, olmeelektroonikat/kodumasinaid, vedelikke ega vanarehve. Juhul kui konteinerist avastatakse mittesobivaid jäätmeid, lisandub tühjenduse hinnale 20-50%. Lisa hinna suurus sõltub mittesobiva materjali kogusest. Kogus hinnatakse visuaalselt ning fikseeritakse fotodega.
  7. Konteineri gabariitidest väljaspool oleva materjali ümberpaigutamine konteineris selliselt, et oleks võimalik koorma katmine nõuetekohase koormakattega 25€ (+km 20%).
  8. Väljaspool Viljandi linna lisandub täiendav transporditasu 1,4 EUR/km (+20% käibemaks), arvestus algab ja lõpeb Viljandis.
  9. Juhul, kui konteinerit ei ole võimalik tühjendada tellija süül (autod ees, juurdepääs blokeeritud jne), siis esitatakse linna piires asuva objekti puhul tühisõidu arve summas 40,00 EUR (+20% käibemaks). Väljaspool Viljandi linna asuva objekti puhul lisandub veel täiendav transporditasu 1,40 EUR/km (+20% käibemaks).
  10. Konteinerite paigaldamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste eest vastutab tellija.